top of page
  • scoliosislifef

Дисусионен панел "Как се променя живота на семейството след диагноза сколиоза? Методи за справяне със страха." с Искра Пулин, психолог на кабинет "СколиХелп" на Фондация "Живот със сколиоза".


Кабинет за безплатна псиологическа подкрепа "СколиХелп" е създаден през януари 2023 година от Фондация "Живот със сколиоза" с подкрепата на TELUS International България. Днес кабинета продължава своята работа благодарение дарителска програма "Заедно за здраве" на Тева България.

Искра Пулин е дипломиран психолог със специалност Психология във Великотърновския университет ''Св. Св. Кирил и Методий''. Образователно-квалификационна степен Бакалавър, с професионална квалификация психолог.

Извършва консултиране при прояви на депресии, тревожност, посттравматични разстройства и стрес, паник атаки, бърнаут, суицидни кризи, зависимости, психология на стареенето. Работи и в областта на личностното усъвършенстване, кариерното ориентиране и превенцията.

В кабинета за психологическа подкрепа "СколиХелп" за предходните година и половина получиха подкрепа над 200 деца и техните семейства. В кабинета се извършват групови терапии за родители, страдащи и индивидуални срещи.

Груповата терапия е микрокосмос на по-широкия социален свят, в който членовете на групата разкриват своите преживявания и потребности пред група от доброжелателни хора със сходни проблеми. Развива се чувство за сигурност, доверие и общност, което подобрява общуването. Консултациите са строго конфиденциални.

В Международен Форум "Заедно срещу сколиозата" Искра Пулин ще вземе участие като модертор на Дискусионен панел на тема: "Как се променя живота на семейството след диагноза сколиоза? Методи за справяне със страха." В него ще вземат участие родители, страдащи и пораснали сколиовойници.

Ще бъдат разисквани актуални теми, които съпътсват страдащите от сколиоза и техните семейства.


Във видеото "Детето ми има сколиоза - а сега накъде?" ще се запознаете с Искра Пулин и ще чуете ценни съвети.

Пригответе се за интересна дискусия. Очакваме Ви!
7 views0 comments

Comentarios


bottom of page